Szkoła Branżowa: Pracownik Obsługi Hotelowej


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie


CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:
1) utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
2) przygotowywania i podawania śniadań;
3) organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

  1. promocji oraz sprzedaży usług hotelarskich
  2. przygotowania sal okolicznościowych i konferencyjnych
  3. przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
  4. stosowania technik nakrywania stołu
  5. współpracy w zespole
  6. komunikacji interpersonalnej
  7. obsługi specjalistycznych programów komputerowych
  8. prowadzenia własnej działalności gospodarczej

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie może uzyskać dyplom zawodowy
w zawodzie technik hotelarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego