Automatyk

Technik Automatyk

Absolwent kierunku technik automatyk jest przygotowany do pracy m.in. w dziale utrzymania ruchu maszyn, w firmach mających zautomatyzowane lub zrobotyzowane linie produkcyjne. Zajmuje się  programowaniem robotów przemysłowych, programowaniem PLC, projektowaniem obwodów elektro-pneumatycznych, utrzymaniem ruchu.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym to fizyka i matematyka. Po ukończeniu nauki w technikum i zdaniu matury możliwe jest dalsze kształcenie w uczelni wyższej. Uczeń technikum zdobywa umiejętności praktyczne w  obsłudze sprzętu przemysłowego. To elementarna sprawność dla pracownika obsługi linii produkcyjnych i urządzeń automatyki. Kwalifikacje praktyczne są wysoko cenione przez przyszłych pracodawców.

Praktyki zawodowe odbywają się w różnych zakładach pracy.  Uczeń wybiera miejsce praktyki samodzielnie lub szkoła kieruje do firm patronackich np. Solaris, Blum czy Aquanet.  Termin praktyk to drugi semestr klasy trzeciej.

W trakcie nauki zawodu technik automatyk uczniowie korzystają z nowoczesnego wyposażenia pracowni. Obsługa i programowanie robotów odbywa się na profesjonalnym, przemysłowym manipulatorze KUKA KR6 R700. Ucząc się programowania korzystają ze specjalistycznych, przemysłowych sterowników PLC marki SIEMENS, SIMATIC S7-300 i nowej generacji sterowników SIMATIC 1500. Zapoznają się z procesami automatyzacji również na dwóch stanowiskach  - jednym dla badania procesów ciągłych i drugim do programowania linii produkcyjnych w nowej generacji PRZEMYSŁ 4.0.

Uczniowie poznają elementy składowe urządzeń automatyki, pracując  na podzespołach elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych. W Swarzędzkiej Jedynce można np. własnoręcznie uruchomić trójfazowy silnik elektryczny lub sterować siłownikiem pneumatycznym. Serdecznie zapraszamy do nauki w zawodzie technik automatyk!