Biblioteka

„Myślę, więc czytam…    
Czytam, więc jestem…”
  

SPRAWDŹ ZASOBY BIBLIOTEKI ON-LINE

Logowanie i rejestracja

Jak zalogować się do katalogu biblioteki?

Aby móc zalogować się na swoje konto w katalogu, musisz najpierw podać swój adres e-mail osobie pracującej w bibliotece. Mail ten będzie Twoim loginem.

Potem wystarczy kliknąć w ikonkę kluczyka w prawym górnym rogu i zalogować się lub ustawić swoje hasło.

  • Jeśli logujesz się po raz pierwszy za pomocą tego e-maila, kliknij „Załóż konto” i postępuj zgodnie z prezentowanymi wskazówkami. To umożliwi ustawienie hasła dla Twojego konta.
  • Jeśli masz już ustawione hasło dla tego e-maila, możesz do razu zalogować się do katalogu biblioteki. Dla wszystkich programów w tym systemie logowania możesz używać tego samego loginu i hasła.
 

Jest to odpowiednie miejsce dla Ciebie:
• Jeżeli potrzebujesz informacji z książek, czasopism lub internetu,
• Jeżeli chcesz popracować lub odpocząć przy komputerze – 10 stanowisk jest do Twojej dyspozycji. 
• Możesz skorzystać z internetu, komunikatorów, pograć., sprawdzić pocztę, Możesz również  skorzystać ze skanera, przygotować  prezentację lub referat, zapisać go na swoim nośniku albo wydrukować, 
• Jeżeli potrzebujesz spokoju i skupienia  żeby przygotować się do lekcji - mini czytelnia czeka na Ciebie,
• Jeżeli szukasz cichego kąta, to przyjazna kanapa zachęca do indywidualnego zaszycia się z książką,
• Jeżeli lubisz czytać, to na pewno znajdziesz u nas interesujące książki.  Systematycznie powiększamy księgozbiór i uzupełniamy nowości,
• Jeżeli nie bardzo wiesz, czego szukać - przyjdź, a poradzimy Tobie,
• Jeżeli chciałbyś porozmawiać o przeczytanych książkach lub nie ma w zbiorach książki, której szukasz weźmiemy pod uwagę Twoje sugestie, 
• Jeżeli chciałbyś po lekcjach spotykać się na terenie szkoły, a jeszcze nie znalazłeś dla siebie miejsca, to czeka na Ciebie Klub Przyjaciół Książek i Biblioteki. Chętnie Cię powitamy w naszym gronie. Każda pozytywna inicjatywa będzie tu mile widziana.


MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACYJNE 

W listopadzie 2005 zaczęło w naszej szkole działać Multimedialne Centrum
Informacyjne. Mieści się ono w bibliotece szkolnej. Powstało dzięki
finansowemu wsparciu szkoły przez Europejski Fundusz Społeczny. Obecnie
MCI składa się z 8 nowoczesnych stanowisk komputerowych i planowany jest
dalszy jego rozwój. Celem tego unijnego projektu jest:
_ Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję
wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie (zgodnie z celami
wytyczonymi dla priorytetu 2 SPO RZL).
_ Ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji
dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez
uczniów i nauczycieli.
_ Zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych.
_ Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia
uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej.
_ Wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej.
_ Wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca
zamieszkania i statusu majątkowego.
_ Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych,
sprawności fizycznej i intelektualnej,
_ Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do
Internetu poza systemem lekcyjnym.
_ Stworzenie szans na promocję szkoły.
Multimedialne Centrum Informacyjne
poniedziałek-piątek
8:00 -19:00.
Zasady działania reguluje regulamin MCI


REGULAMIN KORZYSTANIA Z MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO 

--1--Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
--2--Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
--3--Opiekunem MCI jest bibliotekarz. Nadzór techniczny sprawuje nauczyciel informatyki.
--4--Przed korzystaniem z Centrum należy zapoznać się z regulaminem.
--5--Uczeń wchodząc do MCI musi mieć przypięty w widocznym miejscu identyfikator.
--6--Każdy korzystający z Centrum ma obowiązek wpisać się na kartę wykorzystania
komputera. Podpis jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
--7—Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące temat związany
z nauką w szkole.
--8--Wykorzystanie MCI w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku
wolnych stanowisk.
--9--W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z MCI czas pracy przy komputerze
może być ograniczony.
--10--Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
--11--Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi jedną godzinę.
--12--Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast
zgłaszać bibliotekarzowi.
--13--Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania
odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność
ponoszą rodzice.
--14--Okrycia wierzchnie należy pozostawiać w szafkach lub w przeznaczonym
do tego miejscu.
--15--Z drukarki i kopiarki korzysta się w uzasadnionych przypadkach, odpłatnie i za
zgodą opiekuna MCI.
--16--Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych
programów i dokonywania zmian w już istniejących oraz zapisywania dokumentów
na dysku twardym.
--17—NIE WOLNO wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela
(np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
--18--W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo
do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera i pozbawienia go prawa
korzystania z MCI na określony czas.
--19--Nauczyciel, który chce przeprowadzić lekcję w MCI( komputery, dvd, video) musi
uzgodnić to z bibliotekarzem minimum 1 dzień wcześniej.
--20—W MCI odbitki kserograficzne wykonuje się wyłącznie dla uczniów (odpłatnie).

W CENTRUM MULTIMEDIALNYM OBOWIĄZUJE
CISZA I ZAKAZ SPOŻYWANIA POSIłKÓW

Pliki do pobrania