Historia

2012
- 9 lutego odbył się Jubileusz 50 – lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. 
Patronat nad uroczystościami sprawował starosta poznański – Jan Grabkowski

 
2011
- Wielkopolska Inauguracja roku szkolnego 2011/2012
- Kolejny Jesienny Festyn Jedynki.
- Listopad Poetycki „od Nowa” poświęcony Czesławowi Miłoszowi.
- Wieczór przy Samowarze – „Rosyjska kuchnia”
  

2010
- 9-14 lutego nasi uczniowie we Lwowie
- Marzec Dzień Językowy: widowisko poświęcone twórczości Agnieszki Osieckiej
- 11 kwietnia goście z Petersburga z wizytą w naszej szkole
- 27 kwietnia Młodzieżowa sesja popularno-naukowa z okazji bitwy pod Grunwaldem
- Nasi uczniowie w Braunschweig ( Johannes Selenka Schule – nasz partner) 
- Staże uczniów klas zawodowych w Neustadt
- 14-15 czerwca wycieczka dla najlepszych uczniów do Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia
- Czerwiec – Niemcy z Giessen w Swarzędzu
- 20-23 września uczniowie z SKF z wizytą w Szwecji
- 24 września I Jesienny Festyn Jedynki
- 29 października widowisko Impresje chopinowskie z okazji Roku Chopina
- 10 listopada Dzień Historyczny, temat: 90. rocznica bitwy warszawskiej
- 17 listopada widowisko poetyckie: Fantasmagoria, przygotowano przez grupę Pro Arte
- 14 grudnia wieczór przy samowarze, temat: spotkanie z poezją Jesienina

  
2009
- 6 lutego Dzień Historyczny: wieńczący obchody 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
- 7-14 lutego pierwsza wizyta uczniów z Theodor-Litt-Schule z Giessen
- 10-15 lutego wizyta naszych uczniów we Lwowie w polskiej Szkole Ogólnokształcącej nr 10
- 23-25 marca wizyta pracowników dydaktycznych Seminarium Nauczycielskiego w Giessen wraz 
   z kandydatami na nauczycieli studiującymi w tym Seminarium
- Wizyta gości ze Lwowa w Swarzędzu od 25 marca połączona z imprezą pt. Wieczór lwowski
- Kolejny wieczór przy samowarze – temat: Teatr rosyjski i radziecki
- 3 kwietnia Młodzieżowa sesja popularno-naukowa; „W jednym stali domu”
- 6 kwietnia podpisanie umowy partnerskiej z Korbach
- 17-18 maja wizyta p. wiceminister Krystyny Szumilas ( gość Starostwa Poznańskiego)
- 10-22 maja praktyka uczniów z Korbach w zakładach swarzędzkich stolarzy
- 27 września udział w Retro-show w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie uczniów Technikum Gastronomicznego
- 2-11 października wizyta naszych uczniów w Petersburgu
- 18-30 października staż mechaników samochodowych w Korbach
- 10 listopada Dzień Historyczny. Temat: Wojna obronna Polski w 1939 r.
- 18 listopada: widowisko: Słowo i obraz, z cyklu „Międzynarodowy Listopad Poetycki” (Jacek Kaczmarski)
- Listopad: wieczór przy samowarze: temat: Moskwa, jak wiele jest w tym słowie
- Listopad: zakończenie Roku Juliusza Słowackiego, wystawy, konkursy i widowisko teatralne
  2008 - W lutym podpisano umowę o współpracy pomiędzy ZS 1 w Swarzędzu a Ogólnokształcącą Szkołą Polską nr 10 we Lwowie. 
- Umowa partnerska między Berufsbilden Schulen Neustads am Rubenberge a ZS 1 w Swarzędzu.
 - W marcu sesja poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu, podczas której odbyła się promocja książki-komiksu współautorstwa p. Floriana Fiedlera „Powstanie Wielkopolskie”.
 - W kwietniu sesja naukowa w ramach obchodów 65 rocznicy wybuchu powstania w getcie żydowskim w Warszawie – „świat, który odszedł…”.
 - W czerwcu nasi mechatronicy wyjechali do Neustadt na pierwsze praktyki zawodowe.
 - W naszej szkole odbyła się międzynarodowa konferencja „Europa jedną szkołą” nauczycieli z Sankt Petersburga, Brunszwiku i ZS 1 w Swarzędzu.


2007
- 23 marca Nasza Szkoła zorganizowała Młodzieżowe Sympozjum Naukowe na temat: "Wielkopolscy organicznicy". Zapoczątkowało ono obchody 90-lecia Powstania Wielkopolskiego pod honorowym patronatem prezydenta RP. W sympozjum wzięli udział uczniowie wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych, których patronami są Powstańcy Wielkopolscy oraz licznie zebrani goście.

- 15 marca odbyły się po raz kolejny (tym razem już w sali gimnmastycznej Naszej Szkoły) - Otwarte Mistrzostwa Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w Show Dance. Zawody swą obecnością uświetniło wielu zaproszonych gości.


2006
- w grudniu na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym pożegnana została odchodząca na emeryturę wicedyrektor - Anna Komolka.
- od końca października szkoła organizuje kursy nauki języka angielskiego dla nauczycieli powiatu poznańskiego finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny,
- 20 października miał miejsce uroczysty jubileusz 20-lecia pracy na stanowisku dyrektora naszej szkoły Przemysława Jankiewicza oraz 40-lecia pracy pedagogicznej Barbary Antoniewicz, obecnie pedagoga szkolnego, a także radnej powiatu poznańskiego. Wśród wielu gości znajdowali się Ich przyjaciele, byli uczniowie i wychowankowie, dyrektorzy szkół oraz reprezentanci władz samorządowych z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem na czele,
- 13 października odbyły się w naszej szkole wielkopolskie obchody święta Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele władz samorządowych, m. in.: starosta poznański Jan Grabkowski, burmistrz Swarzędza Anna Tomicka, konsul Federacji Rosyjskiej Władimir Kuźniecow, liczni parlamentarzyści oraz reprezentanci Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Uczestniczyli w nich również goście z przyjaźnionych od wielu lat szkół: dyrektor Johannes-Selenka Schule w Braunschweigu Hubert Kornek oraz dyrekcja szkoły nr 96 z Sankt Petersburga
- 8 lutego nastąpiło podpisanie umów między szkołą  a firmą Volkswagen Poznań - uroczystość odbyła się w obecności wielu zaproszonych gości m.in.: starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego


2005 
- w styczniu, szkoła zorganizowała Otwarte Mistrzostwa Polski szkół ponadgimnazjalnych "Show Dance" , 
- w listopadzie uruchomiono trzecią pracownię komputerową  współfinansowaną przez Europejski Fundusz Społeczny.
- w listopadzie miało miejsce kolejne Spotkanie przy Samowarze,  z udziałem Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej  Władimira Kuzniecowa i Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.Konsul zwiedził szkołę,
- we wrześniu i w listopadzie utworzone zostały dwie pracownie językowe(po 24 stanowiska),
- od września  uruchomiona została klasa w zawodzie monter-mechatronik w oparciu o współpracę z Volkswagenem(Poznań-Antoninek),
- powstaje standardowo wyposażona sala gastronomiczna z pracownią i zapleczem,
- z nowym rokiem szkolnym rozpoczęto budowę nowoczesnej, sali sportowej, przy której powstanie siłownia, inwestycja zostanie ukończona wiosną 2006 roku,
- w czerwcu ukończono pełna komputeryzację Biblioteki Szkolnej,  której Czytelnia pełni funkcję Centrum Edukacji Multimedialnej,
- styczeń, uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w realizacji projektu "Leonardo da Vinci", który miał miejsce w Centrum Kształcenia Praktycznego Kreishandwerkschaft "Waldeck- Frankenberg"w Korbach,


2004  
- z końcem roku szkolnego nastąpiło uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę, wieloletniej wicedyrektor Naszej Szkoły - Teresy Potyrały. 
- od września cały Zespół Szkół zaczął pracować w nowym miejscu, ul. Mielżyńskiego 5A w Swarzędzu,
- w nowym roku szkolnym powstała druga pracownia komputerowa (21 stanowisk),


2003 
- z nowym rokiem szkolnym w ramach naszego Zespołu Szkół rozpoczęły działalność: młodzieżowe Technikum Ekonomiczne oraz Szkoły dla Dorosłych w trybie zaocznym,
- 28 kwietnia nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego skrzydła budynku nowej siedziby Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, a uroczystość inauguracji uświetniła swoją obecnością Minister Edukacji Narodowej i Sportu Pani Krystyna łybacka,
- wiosną w sali sportowej Unii Swarzędz odbyły się zorganizowane przez naszą Szkołę I Mistrzostwa Wielkopolski  Szkół Ponadgimnazjalnych w Aerobiku i Tańcu,


2002
- od nowego roku szkolnego Szkoła zmieniła nazwę na: Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, swoją działalność rozpoczęło także Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Profilowane,
- we wrześniu uruchomiono drugą pracownie komputerową,


2001
- od września rozpoczęło działalność Policealne Studium Informatyczne,  


2000
- od września rozpoczęło działalność Technikum Mechaniczne 
  dla Dorosłych, 
- w nowym roku szkonym Rada Miasta i Gminy w Swarzędzu przekazała bezpłatnie grunt pod budowę nowej Szkoły,
- w maju zapoczątkowana została współpraca oraz wymiana z rosyjską szkołą średnią nr 96 w Sankt Petersburgu,
- 6 stycznia w obecności wielu zaproszonych gości odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Swarzędzu  imienia POWSTAńCÓW WIELKOPOLSKICH, Komitet Rodzicielski ufundował sztandar Szkoły,


1999
- we wrześniu powstaje młodzieżowe Technikum Technologii Drewna,
- od 1 stycznia (w wyniku reformy samorządowej) Szkoła znalazła się w gestii powiatu poznańskiego. Następuje jej  modernizacja,


1998
- od nowego roku szkolnego utworzono Technikum Handlowe dla Dorosłych,


1997
- rozpoczęliśmy wymianę uczniów naszej Szkoły Zawodowej z uczniami Berufsbildende Schulen I der Stadt  Braunschweig (6.10.2000 w Starostwie Powiatowym w Poznaniu podpisane zostanie "Porozumienie o Partnerstwie Szkół"),


1995/1996
- zagospodarowany został dziedziniec szkolny,
- zakończono wyposażanie pierwszej pracowni komputerowej,


1994
- 24 lutego miało miejsce uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, wybudowano „ łącznik” z salą gimnastyczną, w mieści się biblioteka szkolna oraz czytelnia,


1993 
- we wrześniu uruchomione zostało młodzieżowe Liceum Ekonomiczne,


1992
- we wrześniu szkoła zaczęła funkcjonować w odnowionym budynku, a także rozpoczęto budowę sali gimnastycznej,
- w maju odbyły się pierwsze w naszej szkole i w Swarzędzu egzaminy dojrzałości,
- wiosną i latem trwały prace adaptacyjne pozyskanego gmachu,


1991
- staraniem dyrektora Przemysława Jankiewicza, ówczesnych władz miejskich i oświatowych odkupiono od Swarzędzkiej Fabryki Mebli budynek po należącym do niej hotelu robotniczym przy ulicy Podgórnej,


1989
- szkoła przekształciła się w Zespół Szkół Zawodowych (powstaje Technikum Technologii Drewna dla Pracujących), 
- we wrześniu zajęcia szkolne rozpoczęto w nowej siedzibie,


1987
- koncepcja przeniesienia szkoły do budynku przy ul. Niezłomnych ( po Szkole Podstawowej nr 1),


1986
- dyrektorem szkoły zostaje urzędujący do dnia dzisiejszego Przemysław Jankiewicz,


1985
- powołanie z inicjatywy dyrektora ślachciaka Społecznego Komitetu w celu budowy nowej szkoły. Z powodu braku funduszy zadania nie zrealizowano, 


1984
- po przejściu na emeryturę Kazimierza Kulczaka funkcję dyrektora zaczął pełnić Andrzej ślachciak, 


1979
- szkoła poszerza swoją działalność o filię w Kostrzynie,


1978
- po śmierci pierwszego dyrektora Franciszka Leciejewskiego jego miejsce zajmuje Kazimierz Kulczak,


1977
- od września powstała pierwsza klasa specjalna dla tapicerów,


1966-1976
- wielokrotne starania dyrekcji szkoły, nauczycieli, przedstawicieli cechu oraz władz miejskich o wybudowanie w Swarzędzu nowej szkoły z miejscem dla technikum. Władze oświatowe nie wyraziły zgody, 


18 XII 1961
 zarządzeniem Ministerstwa Oświaty otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących (Dokształcającą) w Swarzędzu o 3-letnim okresie nauki. Siedzibą był budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Polnej (drugie piętro). Pierwszym dyrektorem został Franciszek Leciejewski,


1957/1958
- w wyniku kolejnej reorganizacji szkoła staje się filią Zasadniczej Szkoły Budowlano-Drzewnej w Poznaniu, 


1953
- staraniem Aleksandra Szota szkoła zyskała własną siedzibę (górne piętro budynku przy ul. Poznańskiej 4), dzisiaj budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, 


1951/1952
- reorganizacja szkolnictwa zawodowego - szkoła otrzymała nazwę: Zasadnicza Szkoła Drzewna Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła 


1946
- Szkoła reaktywowana pod nazwą Publiczna Szkoła średnia Zawodowa, dyrektorem zostaje Franciszek Grynia, siedzibą był budynek przy Placu Niezłomnych, 


1918-1939
- nasza Szkoła nosiła nazwę: 
Publiczna Szkoła Dokształcająca, a jej siedzibą był budynek Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej funkcję kierownika pełnił Kazimierz Grabowski,


1897
- Szkoła przekształciła się z dwu w czteroklasową,


1886
- 1 grudnia z inicjatywy władz pruskich rozpoczęła działalność Państwowa Szkoła Dokształcająca,


1875-1878
- nieudane próby założenia Rzemieślniczej Szkoły Dokształcającej w Swarzędzu,