Nauka zawodu w ramach KKZ

Nauka zawodu  realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Zawód: technik mechatronik 311410

Kwalifikacje:

 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych; nauka trwa 2 semestry.
 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów    mechatronicznych; nauka trwa 2 semestry.
 E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych; nauka trwa 2 semestry.

•Aby być uczestnikiem kursu i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo potwierdzające daną kwalifikację wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.
• Aby uzyskać tytuł technik mechatronik należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, (matura nie jest wymagana) oraz świadectwa potwierdzające trzy kwalifikacje tj. E.3, E.18, E.19.                                                                                                                                                  

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie w sobotę i niedzielę

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji E.3. i dodatkowo E.4. może uzyskać tytuł monter mechatronik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

 

Zawód: monter mechatronik 742114

Kwalifikacje:
 E.3.Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych; 2 semestry.
 E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych; 2 semestry.
•Aby być uczestnikiem kursu i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo potwierdzające daną kwalifikację wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy monter mechatronik należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.                                                                                                                                          

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie w sobotę i niedzielę

Słuchacz po uzupełnieniu dodatkowo kwalifikacji E.18. i E.19. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł technik mechatronik.

 

Zawód: technik ekonomista 331403

Kwalifikacje: 

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji; 2 semestry.
A.36. Prowadzenie rachunkowości; 2 semestry.

• Aby być uczestnikiem kursu i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo potwierdzające daną kwalifikację wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.
• Aby uzyskać tytuł technik ekonomista należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, (matura nie jest wymagana) oraz świadectwa potwierdzające obie kwalifikacje tj. A.35 i A.36.

 Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie w sobotę i niedzielę.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji A.65. może uzyskać tytuł technik rachunkowości.


Zawód: technik rachunkowości 431103

Kwalifikacje:
 A.36.Prowadzenie rachunkowości; nauka trwa 2 semestry.
 A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych; nauka trwa 2 semestry.
• Aby być uczestnikiem kursu i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo potwierdzające daną kwalifikację wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.
• Aby uzyskać tytuł technik rachunkowości należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, (matura nie jest wymagana) oraz świadectwa potwierdzające obie kwalifikacje tj. A.36 i A.65.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie w sobotę i niedzielę.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji A.35. może uzyskać tytuł technik ekonomista. 

 


Zawód: kucharz 512001

Kwalifikacje: 

T.6. Sporządzanie potraw i napojów; nauka trwa 2 semestry.

•  Aby być uczestnikiem  kursu i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo potwierdzające daną kwalifikację wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.
• Aby uzyskać tytuł zawodowy kucharz należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie w sobotę i niedzielę.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji T.15. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 343404


Kwalifikacje:
 T.6. Sporządzanie potraw i napojów.
 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
• Aby być uczestnikiem kursu i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo potwierdzające daną kwalifikację wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.
• Aby uzyskać tytuł technik żywienia i usług gastronomicznych należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, (matura nie jest wymagana) oraz świadectwa potwierdzające obie kwalifikacje tj. T.6 i T.15.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie w sobotę i niedzielę.

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji T.6. może uzyskać tytuł kucharz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.