Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna 2021/2022

Nazwa szkoły

Symbol oddziału/
ilość osób

nazwa zawodu

Planowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Język obcy

Punktowane przedmioty

TECHNIKUM

Technikum

TE(12)

technik ekonomista

 j. obcy, matematyka

angielski
niemiecki

Geografia
Język obcy

Technikum

TG(12)

technik żywienia i usług gastronomicznych

 j. obcy, biologia

angielski
niemiecki

Biologia
Informatyka

 

Technikum

TH(12)

technik hotelarstwa

 j. obcy, geografia

angielski
niemiecki

Geografia
Język obcy

Technikum

TI(24)

technik informatyk

matematyka, informatyka

angielski
niemiecki

Fizyka
Język obcy

Technikum

TL(24)

technik logistyk

j. obcy, geografia

angielski
niemiecki

Geografia
Język obcy

Technikum

TM(24)

technik mechatronik

 matematyka, fizyka

angielski
niemiecki

Fizyka
Język obcy

Technikum

TUS(12)

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 matematyka, fizyka

angielski
niemiecki

Fizyka
Język obcy

Technikum

TA(12)

technik automatyk

matematyka, fizyka

angielski
niemiecki

Fizyka
Język obcy

Technikum

TMC(12)

technik mechanik/

matematyka, j. obcy

angielski
niemiecki

Fizyka
Język obcy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Branżowa Szkoła I stopnia

A(12)

magazynier-logistyk

brak

angielski
niemiecki

Informatyka
Język obcy

Branżowa Szkoła I stopnia

C(24)

kucharz

brak

angielski
niemiecki

Informatyka
Język obcy

 Branżowa Szkoła I stopnia

D1(12)/
D2(12)

mechanik pojazdów samochodowych/


elektromechanik pojazdów samochodowych

brak

angielski
niemiecki

Informatyka
Język obcy

Branżowa Szkoła I stopnia

E(24)

wielozawodowa

brak

angielski
niemiecki

Informatyka
Język obcy

 

Branżowa Szkoła I stopnia

G- patronat SKF Polska(24)

operator obrabiarek skrawających

brak

angielski

Informatyka
Język obcy

Branżowa Szkoła I stopnia

H- patronat VWP(16)

elektromechanik pojazdów samochodowych

brak

niemiecki

Informatyka
Język obcy

Branżowa Szkoła I stopnia

I- patronat patronat VWP(24)

 automatyk

brak

niemiecki

Informatyka
Język obcy

Branżowa Szkoła I stopnia

J- patronat patronat VWP(8)

operator maszyn i urządzeń odlewniczych

brak

niemiecki

Informatyka
Język obcy

Branżowa Szkoła I stopnia

K1(8)

stolarz

brak

angielski

Informatyka
Język obcy

K2(8) tapicer niemiecki
Branżowa Szkoła I stopnia L(8) mechatronik brak angielski Informatyka
język obcy