Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna 2020/2021

Nazwa szkoły

Symbol oddziału

nazwa zawodu

Planowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Język obcy

Punktowane przedmioty

TECHNIKUM

Technikum

TE

technik ekonomista

 j. obcy, matematyka

angielski
niemiecki

Geografia
Język obcy

Technikum

TR

technik rachunkowości


 j. obcy, matematyka

angielski
niemiecki

Geografia
Język obcy

Technikum

TG

technik żywienia i usług gastronomicznych

 j. obcy, biologia

angielski
niemiecki

Biologia
Informatyka

 

Technikum

TH

technik hotelarstwa

 j. obcy, geografia

angielski
niemiecki

rosyjski

Geografia
Język obcy

Technikum

TI

technik informatyk

matematyka, informatyka

angielski
niemiecki

Fizyka
Język obcy

Technikum

TL

technik logistyk

j. obcy, geografia

angielski
niemiecki
rosyjski

Geografia
Język obcy

Technikum

TM

technik mechatronik

 matematyka, fizyka

angielski
niemiecki

Fizyka
Język obcy

Technikum

TUS

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 matematyka, fizyka

angielski
niemiecki

Fizyka
Język obcy

Technikum

TA

technik automatyk

matematyka, fizyka

angielski
niemiecki

Fizyka
Język obcy

Technikum

TMC

technik mechanik/

matematyka, j. obcy

angielski
niemiecki

Fizyka
Język obcy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Branżowa Szkoła I stopnia

A

magazynier-logistyk

brak

angielski
niemiecki

Informatyka
Język obcy

 

Branżowa Szkoła I stopnia

C

kucharz

brak

angielski
niemiecki

Informatyka
Język obcy

 

 Branżowa Szkoła I stopnia

D1/D2

mechanik pojazdów samochodowych/


elektromechanik pojazdów samochodowych

brak

angielski
niemiecki

Informatyka
Język obcy

 

Branżowa Szkoła I stopnia

E

wielozawodowa

brak

angielski
niemiecki

Informatyka
Język obcy

 

Branżowa Szkoła I stopnia

G- patronat SKF Polska

operator obrabiarek skrawających

brak

angielski

Informatyka
Język obcy

Branżowa Szkoła I stopnia

H- patronat VW Poznań

elektromechanik pojazdów samochodowych

brak

niemiecki

Informatyka
Język obcy

Branżowa Szkoła I stopnia

I- patronat VW Poznań

 automatyk

brak

niemiecki

Informatyka
Język obcy

Branżowa Szkoła I stopnia

J- patronat VW Poznań

operator maszyn i urządzeń odlewniczych

brak

niemiecki

Informatyka
Język obcy

Branżowa Szkoła I stopnia

K

stolarz/ tapicer

brak

angielski
niemiecki

Informatyka
Język obcy

 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH- TRYB ZAOCZNY

Nazwa Szkoły Symbol oddziału Planowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym
/ Nazwa zawodu
Język obcy  

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

LOZ

geografia, matematyka

angielski
niemiecki

 

Szkoła Policealna nr 1

PSA

technik administracji 

angielski

 

Szkoła Policealna nr 1

PSB

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

angielski

 

Szkoła Policealna nr 1

PSR

technik rachunkowości

angielski

 

Szkoła Policealna nr 1

PSI

technik informatyk

angielski