Olimpiady i konkursy ekonomiczne

1.  X Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości organizowana przez Konsulat Brytyjski w łodzi
W etapie szkolnym, który odbył się w grudniu 2009r. udział wzięło 20 uczniów naszej szkoły z klas 2TE i 3TE. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:                              

Kinga Szaj                         kl. 2TE                               
Mateusz łukomski              kl. 2TE

Etap okręgowy odbył się Ostrowie Wlkp. w dniu 2 marca br.  Do finału Olimpiady zakwalifikował się Mateusz łukomski. Temat pracy finałowej przygotowanej przez Mateusza to  „Kierunki rozwoju przedsiębiorczości w województwie i gminie”. Ogłoszenie wyników 26.04.br.        

2. V Olimpiada Przedsiębiorczości W etapie szkolnym, który odbył się w grudniu 2009r. udział wzięło 20 uczniów naszej szkoły z klas 2TE i 3TE. Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:                                

Magdalena Guzik             kl. 2TE                               
Kamil Szamajda               kl. 2TE

Etap okręgowy odbył się w dniu 4 marca br. w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  Uzyskana ilość punktów na teście nie pozwoliła uczniom zakwalifikować się do etapu centralnego. 

3. II edycja  konkursu „Akademia Księgowego” organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych  Poznań.W etapie szkolnym, który odbył się w styczniu br. udział wzięły 4 uczennice, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu tj.                              

Agnieszka świątkowska               kl. 4BTE                               
Natalia Brzezińska                      kl. 4BTE                               
Anna Sobkowiak                         kl. 3TE                               
Anna Wartecka                            kl. 3TE

W drugim etapie, który odbył się w lutym br. żadna z uczennic nie zdobyła tylu punktów, aby dostać się do finałowej 15. 

4. SIGG – Szkolna Internetowa  Gra Giełdowa organizowana przez Fundację Edukacyjną Rynku Kapitałowego.W okresie od 15 października 2009r. do 15 stycznia br. Zespół Szkół nr 1 po raz pierwszy  reprezentowało 8 zespołów uczniowskich z klas 2TE, 2c, 3TG, 4TG, które rywalizowały w konkursie polegającym na inwestowaniu środków finansowych na rynku kapitałowym. W skali kraju do takiej formy konkursu  e-learningowego  przystąpiło ponad 8 tys. zespołów. Najlepszy nasz zespół z klasy 4TG (kucharze a nie ekonomiści!) w skali województwa zdobył 30 miejsce a w skali kraju uplasował się w trzeciej setce zespołów. Na pewno jest to sukces. Ponadto uczestnicy mają możliwość uzyskania certyfikatu uczestnictwa z tytułu udziału w kursie e-learningowym z zakresu wiedzy o rynku kapitałowym.