Otwórz się na zdrowe perspektywy

W roku szkolnym 2016/2017 klasa 1i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu brała udział w Projekcie p.t.: „Otwórz się na zdrowe perspektywy” - druga edycja w ramach otwartego konkursu ofert: Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski - współfinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT. http://proport.pl/projects/otworz-sie-na-zdrowe-perspektywy-ii-edycja/

Zakres podjętych działań:

17.10.2016r. – Spotkanie organizacyjno-informacyjne z przedstawicielami proPORT na temat idei, celów i założeń projektu, połączone z prelekcją dotyczącą tematyki profilaktyki zdrowia psychicznego oraz postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.  W czasie tego spotkania każdy uczeń wybrał  jedną kategorię zaburzenia psychicznego wg. klasyfikacji ICD – 10, z której specyfiką będzie pracować w czasie dalszych zajęć grupowych. Uczniowie otrzymali również zadanie domowe związane z wybranym zaburzeniem psychicznym, według formatki przygotowanej przez psychologów proPORT - mieli zebrać informacje na temat danego zaburzenia psychicznego.

04.11.2016r. – warsztaty kreatywne, których celem było opracowanie autorskich pomysłów uczniów, w postaci grafiki, infografiki, haseł z przesłaniem, z których powstanie  „Autorska Książeczka”.

Tematyka warsztatów:

  • promocja zachowań i stylu życia korzystnego dla zdrowia psychicznego,

  • promocja metod, technik i strategii, dotyczących radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym

  • zwalczanie negatywnych stereotypów oraz uprzedzeń wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

https://www.facebook.com/1445407899042424/photos/a.1708875979362280.1073741829.1445407899042424/1775305449385999/?type=3&theater – nasze warsztaty tworzymy prace

II połowa listopada 2016r - kreacja książeczki:

  • 40 stron kreatywnych prac uczniów (grafiki, hasła i przesłania) oraz

  • treści dotyczące promocji wśród młodzieży i dzieci zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego; metod, technik i strategii radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zwalczania negatywnych stereotypów i uprzedzeń wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z naszych prac powstała książeczka:  dostępna na profilu FB proPOrt

http://proport.pl/wp-content/uploads/2016/08/proPORT-ksi%C4%85%C5%BCeczka-na-FB1.pdf

listopad/grudzień 2016r - kreacja puszek - 450 puszek dla każdej szkoły biorącej udział w projekcie

16.12.2016r. – akcja promocyjna  - dystrybucja przez uczniów książeczek zamkniętych w puszkach (450 szt.) wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

W ramach tej akcji byliśmy z prelekcją w dwóch lokalnych placówkach:

  • Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie oraz w

  • Szkole Podstawowej nr 5 im. Adama Wodziczki w Swarzędzu

W tych placówkach uczniowie Swarzędzkiej Jedynki wygłosili krótkie pogadanki o wybranych zaburzeniach psychicznych oraz rozdali puszki z „niespodzianką”.

https://www.facebook.com/proportpl-1445407899042424/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf    FILM!!!!!!

https://www.facebook.com/1445407899042424/videos/1784768611773016/?autoplay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=5&app_id=2392950137&live_video_guests=0

  • W rodzimej szkole (ZS1 w Swarzędzu) przygotowaliśmy wystawę prac biorących udział w projekcie oraz postery z informacjami o wybranych zaburzeniach psychicznych, jak również rozdaliśmy puszki uczniom i nauczycielom naszej szkoły.

https://www.facebook.com/1445407899042424/photos/a.1708875979362280.1073741829.1445407899042424/1784771758439368/?type=3&theater