Rachunkowości

Technik rachunkowości – klasa akademicka

Technik rachunkowości to zawód zawsze poszukiwany i potrzebny na rynku pracy. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym to  język obcy i matematyka.

Celem kształcenia w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych:

  • prowadzenia księgowości w różnych typach jednostek gospodarczych,

  • obliczania podatków, prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych,

  • sporządzania sprawozdań finansowych i prowadzenia analizy finansowej,

  • prowadzenia spraw kadrowych i rozliczania wynagrodzeń,

  • obsługi programów komputerowych: kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych.

Uczniowie Swarzędzkiej Jedynki od wielu lat zajmują czołowe miejsca w Polsce w  Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości i zostają laureatami zdobywając  indeksy na studia na kierunki ekonomiczne Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W XVII i XVIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu okazali się mistrzami rachunkowości zajmując 1 miejsce w Polsce!

Podczas nauki na kierunku technik rachunkowości uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni ekonomicznej. Biorą udział w zajęciach praktycznych przeprowadzanych w laboratoriach Politechniki Poznańskiej w ramach projektu „Czas Zawodowców”. Klasy ekonomiczne objęte programem Uniwersytetu Ekonomicznego mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na UEP oraz w pracach studenckich kół naukowych.  

Najlepsi uczniowie otrzymują ofertę praktyk zawodowych w centrach nowoczesnych usług biznesowych: IKEA Business Service Center Sp. z o.o. w działach HR oraz RSM Poland Spółka Doradztwa Podatkowego SA w działach finansowo - księgowych. Absolwenci technikum z najlepszymi wynikami otrzymują oferty płatnych staży wakacyjnych w ww. firmach.  

Zdobycie zawodu technik rachunkowości umożliwia zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, biurach rachunkowych, bankach oraz wszędzie, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu ekonomii oraz finansów
i rachunkowości np. prowadzenie prac związanych  z polityką zatrudnienia, płacami, księgowością i gospodarką finansową firmy.