Rada Rodziców

Rada Rodziców

  Karolina Wielogórska - Przewodnicząca

  Beata Kaźmierczak - Z-ca przewodniczącego

  Justyna Budzińska - Skarbnik

  Anna Lesińska - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

  Przewodnicząca - Monika Torz

  Członek - Małgorzata Chlewicka

  Członek - Maria Polniak

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021  wynosi 50 zł.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców:

    Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach

    Filia w Swarzędzu

    os. Raczyńskiego 19

    62-020 Swarzędz

    61 9044 0001 0030 0330 6245 0001