Informatyczne

Technik Informatyk

Technik Informatyk to zawód poszukiwany w każdej branży. Absolwent tego kierunku obsługuje komputery, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, projektuje i wykonuje bazy danych oraz ich oprogramowanie aplikacyjne, administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego, obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

Nauka w zawodzie technik informatyk trwa pięć lat. W drugim semestrze trzeciej klasy odbywają się praktyki zawodowe. Uczeń wybiera miejsce praktyk lub jest kierowany przez szkołę. Odbywa praktyki w firmach związanych z reklamą i marketingiem, informatycznych, programistycznych i serwisach komputerowych.

Przedmioty rozszerzone to matematyka i informatyka.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,

  • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami,

  • projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych,

  • tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie stronami i aplikacjami.

Zachęcamy do nauki w profilu technik informatyk. Absolwent jest przygotowany do pracy jako programista (aplikacje webowe i jednostanowiskowe), serwisant, administrator sieci komputerowych oraz administrator baz danych.

Swarzędzka Jedynka daje możliwość uczestniczenia w programie Cisco Networking Academy. Nauka jest zakończona możliwością zdobycia wielu certyfikatów.