Logistyczne

TECHNIK LOGISTYK – klasa patronacka

Absolwent kierunku technik logistyk  jest przygotowany do pracy niemalże w każdej branży. Największym atutem jest jego użyteczność. Praca logistyka wpływa na wynik finansowy firmy, decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw i  pozwala bez straty jakości produktów czy usług przejść przez trudny czas dekoniunktury.

Warto wybrać naukę w klasie o profilu technik logistyk.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym to geografia oraz historia i społeczeństwo. W Swarzędzkiej Jedynce  uczeń zdobywa przygotowanie do wykonywania w przyszłości zawodu, utrwala specjalistyczną wiedzę zawodową poprzez uczestnictwo w zajęciach praktycznych, poznaje branżę logistyczną oraz realizuje zadania na określonych stanowiskach.

Czym różni się klasa patronacka od zwykłej klasy? Przede wszystkim dostępem do nowoczesnego sprzętu, co przekłada się na jakość nauki. Klasy patronackie działają podobnie jak system dualny- zajęcia teoretyczne uczniowie mają w szkole, część  praktyczną w przedsiębiorstwie.

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych:

  • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,

  • zarządzania zapasami,

  • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,

  • zarządzania gospodarką odpadami,

  • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Absolwenci technikum logistycznego mogą znaleźć zatrudnienie w:

- działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, spedycyjnych,

- jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów).

Dołącz do nas, a na pewno znajdziesz pracę