Mechatroniczne

Technik Mechatronik

Absolwent kierunku technik mechatronik potrafi  projektować nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki. Mechatronik może pracować zarówno w małej jak i w dużej firmie, które prowadzą montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych. Może to być przemysł spożywczy, energetyczny, budownictwo, medycyna, przemysł samochodowy lub ochrona środowiska.

Nauka kończy się egzaminem zawodowym. Przedmioty nauczane w systemie rozszerzonym to matematyka i fizyka.

Uczniowie zdobywają szeroką wiedzę w zakresie wielu dziedzin technicznych, takich jak elektrotechnika, elektronika, mechanika, pneumatyka, programowanie sterowników. W drugim semestrze klasy trzeciej odbywają się praktyki, które uczeń może wybrać sam lub jest kierowany przez szkołę do firm, współpracujących ze Swarzędzką Jedynką. Uczniowie korzystają ze stanowisk dydaktycznych firmy Festo  w zakresie pneumatyki i elektropneumatyki oraz hydrauliki i elektrohydrauliki. Uczą się programowania sterowników PLC  marki SIEMENS SIMATIC S7-300 i nowej generacji sterowników SIMATIC 1500. Uczniowie mają możliwość nauczenia się obsługi i programowania robota przemysłowego KUKA KR6 R700. Zapoznają się z procesami automatyzacji również na dwóch stanowiskach: jednym dla badania procesów ciągłych i drugim do programowania linii produkcyjnych w nowej generacji PRZEMYSŁ 4.0. 

Uczniowie uczestniczą także w zajęciach, wykładach i  konferencjach organizowanych przez uczelnie wyższe.

 

PROGRAMISTA I OPERATOR OBRABIAREK NUMERYCZNYHC CNC

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik może podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki, w przemyśle, budownictwie lub usługach.

Przedmioty nauczane w systemie rozszerzonym to matematyka i fizyka. Po ukończeniu nauki w technikum i zdaniu matury możliwe jest dalsze kształcenie w uczelni wyższej.

Kształcenie w zawodzie  technik mechanik ma na celu przygotować absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań związanych pracą  maszyn. Absolwent kierunku technik mechanik o specjalności programista i operator CNC, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wytwarzanie części maszyn i urządzeń,

  • dokonywanie montażu maszyn i urządzeń,

  • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń,

  • obsługiwanie maszyn i urządzeń,