Żywienia i Usług Gastronomicznych

Absolwenci dysponują wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają przyrządzanie potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do różnych okazji. Miejscem ich pracy mogą być restauracje, hotele, publiczne miejsca żywienia, stołówki, ośrodki wypoczynkowe. Można także zająć się działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy. Szkoła proponuje specjalistyczne zajęcia w pracowni gastronomicznej urządzonej na miarę XXI wieku. Szkoła współpracuje także z Wydziałem Technologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego. Absolwent technikum gastronomicznego nie ma kłopotu ze znalezieniem pracy w zakładach gastronomicznych.