Technikum

Wykształcenie średnie i zdobycie określonego zawodu – tego właśnie można oczekiwać od technikum. Od lat Swarzędzka Jedynka obserwuje zmieniające się realia na rynku pracy. Oferta naszej szkoły jest zróżnicowana – oprócz tradycyjnych, ugruntowanych na rynku kierunków, są także nowe, dostosowane do wymagań pracodawców. Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. dzięki praktykom, podczas których nabywają umiejętność odnajdywania się na rynku pracy.
–nauka trwa przez 4 lata
–praktyki zawodowe w klasie II i III
–nauka zakończona maturą i egzaminem z nauki zawodu.


Technik Ekonomista (kierunek zawsze na czasie) - KLASA AKADEMICKA

Technik Informatyk (zawód o nieustającej popularności) – KLASA AKADEMICKA

Technik Logistyk (zawód zaprogramowany na sukces)-KLASA AKADEMICKA

Technik Mechatronik (kierunek praktyczny i… nieodzowny) – KLASA AKADEMICKA

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej (kierunek XXI wieku)

Technik Hotelarstwa (jedna z najbardziej fascynujących profesji)

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (kuchenne rewolucje i rewelacje)

Technik Automatyk