Ekonomiczne

Technik Ekonomista – KLASA AKADEMICKA

Nauka w klasie technik ekonomista jest realizowana w ramach kształcenia, które umożliwia równoległą realizację treści zawodowych, teoretycznych i praktycznych. Przedmioty rozszerzone to język obcy i matematyka.

Kształcenie w zawodzie  technika ekonomista ma na celu przygotować absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań związanych z prowadzeniem firmy
w warunkach gospodarki rynkowej. Umiejętności absolwenta to:

  • sporządzanie różnorodnych pism i dokumentów handlowych i finansowych oraz zestawień i analiz ekonomicznych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń biurowych,

  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej firmy,

  • obsługa programów komputerowych: biurowych, magazynowych, kadrowych
    i finansowych.

Uczniowie technikum ekonomicznego odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych tj. „Zostań ekonomistą” zdobywając indeksy na uczelnie wyższe.

Podczas nauki na kierunku technik ekonomista uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni ekonomicznej. Biorą udział w zajęciach praktycznych przeprowadzanych w laboratoriach Politechniki Poznańskiej w ramach projektu „Czas Zawodowców”. Klasy ekonomiczne objęte programem Uniwersytetu Ekonomicznego mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na UEP oraz w pracach studenckich kół naukowych.  

Najlepsi uczniowie otrzymują ofertę praktyk zawodowych w centrum nowoczesnych usług biznesowych IKEA Business Service Center Sp. z o.o. w działach HR. Absolwenci technikum z najlepszymi wynikami otrzymują oferty płatnych staży wakacyjnych w ww. firmie.  

Zdobycie zawodu technik ekonomista umożliwia zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, bankach oraz wszędzie, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu ekonomii oraz finansów np. zaopatrzenie, magazynowanie towarów, sprzedaż, a także prowadzenie prac związanych z planowaniem, badaniem rynku, sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, płacami, i gospodarką finansową firmy.