Wymagane dokumenty

Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy składać w sekretariacie
od dnia 17 maja do 21 czerwca 2021r. (do godz.15:00)


 

Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w sekretariacie szkoły)

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły  (nabór 2021)

  • Trzy podpisane fotografie (imię i nazwisko)

  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie (t. logistyk, t. mechatronik, t. automatyk, t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, t. mechanik). Skierowania do odbioru od 17 maja do 26 lipca 2021r. w sekretariacie.

  • Zaświadczenie lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań do nauki w szkole
    (t. żywienia i usług gastronomicznych, t. hotelarstwa, t. ekonomista,  t. informatyk )

  • Świadectwo ukończenia szkoły  (od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. godz.15:00)

  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu (od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. godz.15:00)

  • Karta zdrowia