Wymagane dokumenty

Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy składać w sekretariacie
od dnia 15 czerwca do 10 lipca 2020r. (do godz.15:00)


 

Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w sekretariacie szkoły)

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły  (nabór 2020)

  • Trzy podpisane fotografie (imię i nazwisko)

  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie (t. logistyk, t. mechatronik, t. automatyk, t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, t. mechanik). Skierowania do odbioru od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020r. w sekretariacie.

  • Zaświadczenie lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań do nauki w szkole
    (t. żywienia i usług gastronomicznych, t. hotelarstwa, t. ekonomista, t. rachunkowości, t. informatyk )

  • Świadectwo ukończenia szkoły  (od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. godz.15:00)

  • Zaświadczenie o wynikach egzaminu (od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. godz.15:00)

  • *Karta zdrowia-  Do 10 września –  należy dostarczyć BEZPOŚREDNIO DO GABINETU PIELĘGNIARKI.