Zasłużeni

Pan Florian Fiedler

W piątek, 11 września 2009 roku na cmentarzu przy ulicy Poznańskiej w Swarzędzu pożegnaliśmy pana Floriana Fiedlera, człowieka, którego aktywne życie i działalność nierozerwalnie związane były z naszą szkoła. Pan Florian, urodzony 16 lutego 1935 roku, w obecnym Zespole Szkół Nr 1 pracował 33 lata, od 1964 do 1996 roku. Wychował oraz nauczył rzemiosła stolarskiego kilka pokoleń swarzędzkiej młodzieży. Ucząc stolarzy przedmiotów zawodowych sam był jednocześnie mistrzem intarsji. Swoje techniki w tej dziedzinie prezentował wielokrotnie również poza granicami naszego kraju. Dla młodzieży był bardzo wymagający, co zaprocentowało w naszej gminie wyjątkowo szeroką grupą doskonale przygotowanych do zawodu i wykwalifikowanych stolarzy. Obecność na Jego pogrzebie rzeszy byłych uczniów stanowi tylko potwierdzenie świetnej pracy z młodzieżą.                        

Przez wiele lat prowadził również ożywioną działalność polityczną w ramach swojej tzw. „ małej ojczyzny”. Od początku lat 90 – tych dwukrotnie był radnym Miasta i Gminy Swarzędz. Aktywnie wówczas uczestniczył w pracach Komisji Oświaty, kierowanej przez naszego obecnego pedagoga szkolnego – p. Barbarę Antoniewicz. Polem Jego społecznej działalności był także Cech Stolarzy Swarzędzkich, w którym posiadał wielu oddanych przyjaciół. Pracował również czynnie w strukturach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Swarzędzkiej. W lokalnej prasie opublikował wiele artykułów, w tym poświęconych naszej szkole, z którą do końca życia się utożsamiał, biorąc między innymi udział we wszystkich najważniejszych uroczystościach swarzędzkiej „ Jedynki”.                       

W drugiej połowie lat 90 – tych pan Florian stał się jednym z orędowników nadania szkole imienia. Nie bez powodu naszymi Patronami zostali 06 stycznia 2000 roku Powstańcy Wielkopolscy. Profesor Fiedler był bowiem bratankiem Jana Fiedlera, Powstańca, walczącego pod Babimostem na froncie zachodnim w lutym 1919 roku. Urodził się zresztą 16 lutego, w okrągłą rocznicę zakończenia pierwszego zwycięskiego zrywu niepodległościowego w dziejach naszego narodu – Powstania Wielkopolskiego.

Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Swarzędzu. Był współautorem, inicjatorem opracowania oraz wydania pierwszego w skali ogólnopolskiej komiksu o tematyce historycznej.  „Powstanie Wielkopolskie. Mieszkańcy Swarzędza w zwycięskim zrywie niepodległościowym 1918/1919” – tak brzmiał jego pełny tytuł. Przed poznańskim Teleskopem wypowiadali się na ten temat uczniowie naszego szkolnego Koła Historycznego, ale co najważniejsze publikacja byłego nauczyciela „ Jedynki” została również zauważona w Warszawie. Właśnie w naszej szkole 2 lata temu odbyła się promocja tej pracy, przy udziale młodzieży oraz wielu zaproszonych gości ze struktur samorządowych. 

W ostatnich latach życia popularyzował wyniki swych historycznych badań oraz ustaleń przed szerokim audytorium w Poznaniu. Prowadził między innym wykłady dotyczące udziału mieszkańców Swarzędza oraz okolic w wielkopolskim czynie powstańczym z lat 1918/1919. Odbywały się one w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych na Starym Rynku w Odwachu. Mimo, iż przez wielką część życia uczył swarzędzkich adeptów stolarstwa w naszej szkole, to Jego pasją było krzewienie historii, zwłaszcza tej powstańczej, dotyczącej Swarzędza. Nic też dziwnego, że był postacią powszechnie znaną i szanowaną w poznańskim środowisku uniwersyteckim. Profesor Florian Fiedler ostatni raz gościł w naszej szkole 06 lutego tego roku, podczas „ Dnia Historycznego”. Właśnie w tej auli podczas uroczystości poprosił o głos. Przekazał wówczas na ręce Dyrektora Szkoły oraz Koła Historycznego zbiór dokumentów i treści historycznych dotyczących opracowanych i opublikowanych drukiem o swarzędzkich Powstańcach Wielkopolskich. Dzisiaj wśród nas już Jego nie ma, ale tylko fizycznie, gdyż na zawsze pozostanie żywą legendą i to nie tylko Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu..