Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia

Przede wszystkim konkret

Branżowa Szkoła I stopnia oferuje kształcenie dualne w wybranym przez siebie zawodzie. Przygotowanie teoretyczne uczeń zdobywa w szkole lub podczas kursów. Umiejętności zawodowe kształci podczas praktyk.

Swarzędzka Jedynka w ramach współpracy z placówkami za granicą oferuje kursy i szkolenia podczas wyjazdów i wymian międzynarodowych.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa trzy lata. Po zdanym egzaminie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Izbę Rzemieślniczą można podjąć pracę. Uczniowie mają też możliwość zdania egzaminu zawodowego organizowanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska).

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • krawcowa patronat PIÓREX
 • kucharz
 • magazynier – logistyk  patronat Imperial Logistics
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawających patronat SKF
 • stolarz
 • tapicer
 • klasa wielozawodowa - kształcenie we wszystkich zawodach

Klasy pod patronatem VW Poznań

 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechatronik  
 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • operator maszyn i urządzeń odlewniczych
 

Monter mechatronik (patronat VW Poznań)

Elektromechanik pojazdów samochodowych (patronat VW Poznań)

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (patronat VW Poznań)

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych (patronat VW Poznań)

Operator obrabiarek skrawających (patronat SKF)

Blacharz samochodowy

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Kucharz

Lakiernik

Mechanik pojazdów samochodowych

Sprzedawca

Stolarz

Tapicer

Nowość

Krawiec – patronat PIÓREX S.A. Swarzędz

Kształcenie we wszystkich zawodach w klasie wielozawodowej.