Zawody

Wiliam Wharton mawiał, że „zadaniem mechaniki jest uczynienie wszystkiego tak przewidywalnym, jak tylko to możliwe, zlikwidowanie jakiegokolwiek prawdopodobieństwa błędu.” Słowa autora „Ptaśka” wskazują na istotę mechaniki, na jej powagę i odpowiedzialność. Skoro więc każdy musi mieć swój cel, uznaliśmy, że zadaniem Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu jest kreowanie techników mechaników, wykuwanie ich z edukacyjnego kamienia, by w przyszłość stali się specjalistami realizującymi zadania mechaniki.
Kształcenie techników mechaników w Swarzędzkiej Jedynce oparto na połączeniu tradycji z nowoczesnością. Poznają oni podstawy konstrukcji maszyn, techniki wytwarzania. Uczą się również obróbki skrawaniem. W późniejszych latach edukacji wdrażają się w tajniki organizacji i nadzorowania procesów produkcyjnych, zapoznają się z podstawami programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Podobnie jak pozostali uczniowie Swarzędzkiej Jedynki tak i przyszli technicy mechanicy swoją edukację realizują w nowatorskich pracowniach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt, który pozwala im zdobyć, tak cenne w przyszłości, doświadczenie praktyczne.

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że mechanika opiera się na matematyce oraz fizyce, zatem kandydaci na techników mechaników powinni zwrócić szczególna uwagę na te właśnie przedmioty. Ponadto przy rekrutacji brane są również pod uwagę język polski oraz język obcy nowożytny. Kształcenie języków obcych obejmuje kontynuację nauki języka angielskiego oraz niemieckiego. W przypadku kierunku technik mechanik nie da się pominąć przedmiotów ścisłych, zatem przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym skupia się na matematyce oraz fizyce.