Zawody

Nikt już nie potrafi sobie chyba wyobrazić współczesnego przemysłu bez maszyn i robotów. Zautomatyzowanie i robotyzacja wielu dziedzin gospodarki stały się zjawiskiem powszechnym, zwiększając tym samym popyt na ekspertów w tej dziedzinie. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów oraz rynkom pracy, proponujemy klasę o profilu technik automatyk. Absolwenci tego kierunku zdobywają gruntowne wykształcenie politechniczne, w skład którego wchodzą: podstawy elektrotechniki, elektroniki i automatyki, programowanie urządzeń mikroprocesorowych do zdalnego sterowania maszynami oraz szeroko rozumiany serwis urządzeń automatyki przemysłowej. Nauka tego zawodu bazuje przede wszystkim na stronie praktycznej. Na przyszłych automatyków czekają innowacyjne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt, nie sposób pominąć tutaj przemysłowego manipulatora KUKA KR6 R700 oraz sterowników PLC SIEMENS SIMATIC 1500.

Jedną z istotnych właściwości wykształcenia jest również doświadczenie. Wszyscy uczniowie naszego technikum kierowani są na praktyki zawodowe, gdzie tworzą swój techniczny suport tak bardzo potrzebny w poszukiwaniu pracy. Miejsce odbycia praktyk uczeń może wybrać samodzielnie lub skorzystać z rekomendacji szkoły i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w jednej z firm kooperujących. Należą do nich takie koncerny jak SKF Polska, Twinings, Blum czy Solaris.

Pięcioletnią naukę w zawodzie technik automatyk kończy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz tradycyjny egzamin maturalny. Z powodu „genetycznego powiązania” tego kierunku z przedmiotami ścisłymi przyszli abiturienci przygotowani są do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki oraz fizyki. Ponadto uczą się również języka angielskiego oraz niemieckiego. Przy rekrutacji brane są pod uwagę tzw. przedmioty punktowane. W przypadku kierunku technik automatyk należą do nich: język polski, matematyka, fizyka oraz język obcy nowożytny.