Zawody

Albert Einstein twierdził, że „do podatków nie wystarczy umysł matematyka, tutaj potrzebny jest filozof.” Swoimi słowami ten wybitny fizyk uświadomił nam, że w naszej ofercie edukacyjnej znajduje się kolejna synergia z pogranicza humanistyki i nauk ścisłych. Technik rachunkowości to nasza najnowsza i najświeższa propozycja. Wyrosła na gruncie niewątpliwego sukcesu oraz popularności kierunku technik ekonomista i stanowi, naszą tradycyjną już, odpowiedź na potrzeby młodych ludzi planujących swoją zawodową karierę,
a przede wszystkim rynków pracy.
W odróżnieniu od swojego kierunku matki technik rachunkowości skupiony jest bardziej za sferze finansowej, na stosunkach ekonomicznych polegających na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. Podczas pięcioletniej edukacji przyszli technicy rachunkowości uczą się, jak sporządzać sprawozdania finansowe i prowadzić analizy finansowe. Poznają tajniki dokumentowania pracy i płacy, przygotowania sprawozdań podatkowych oraz rozliczeń ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Podobnie jak w przypadku kierunku technik ekonomista klasa otrzymała patronat akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, co czyni ją odziałem prestiżowym i niezwykle atrakcyjnym.
Podobieństwo tego kierunku z profilem technik ekonomista sprawia, że preferencje rekrutacyjne również są zbliżone. Do przedmiotów punktowanych na świadectwie zalicza się: matematykę, język polski, geografię oraz język obcy nowożytny. Przygotowanie do poziomu rozszerzonego egzaminu maturalnego obejmuje geografię oraz język angielski. Kontynuacja nauki języków obcych zawiera język angielski.