Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się według następującego harmonogramu:
Pierwsze klasy – spotykają się w auli szkoły
9.00
1 TE/TR 13 A
1 TG/TH 16 B
1 TI 14 A
1 TL 13 B
9.30
1 TM 17 B
1 TUS 24 B
1 TA 110 A
1 TMC/TD 112 A
10.00
1 A/C 16 B
1 D 13 B
1 E1 17 B
1 E2 12 A
1 G 14 A
1 K1/K2 106 A
10.30
1 H/F 13 B
1 I 16 B

11.00 spotkanie w auli klasy 1 VW

10.00 1 TP1 i 1 TP 2 sala konferencyjna CKZ – zbiórka w holu szkoły

Pozostałe klasy – spotykają się w salach lekcyjnych

9.00
2 A/G 104 A
2 C/K 101 C
2 D 12 A
2 E 17 B
2 H/J 106 A
2 I 109 A
3 A/C 106 A

9.30
3 D/G 109 A
3 E 12 A
3 H/J 13 B
3 I 14 A

11.00
2 TA/TE 110 A
2 TG/TH 101 C
2 TMC/ TUS 112 A
2 TL 13 B
2 TI 16 B
2 BTI 24 B
2 TM 17 B
3 TA/TE 12 A
3 TG/TH 14 A
3 TI 105 B
3 TL 109 B
3 TM 109 A
3 TMC/TUS 106 A

11.30
4 TEP/TAP 110 A
4 TGP/THP 12 A
4 TLP/TRP 13 A
4 TMCP/TUSP 14 A
4 TIP 24 B
4 TMP 104 A
4 TAG/TMG 17 B
4 TEG/TIG 16 B
4 TMCG/TUSG 13 B
4 THG/TGG 106 A
4 TLG 109 A