Nowy Rok przywitał nas bardzo dobrą wiadomością. W ogłoszonym niedawno rankingu Perspektywy Technika 2022 nasza szkoła zajęła wysokie 14 miejsce wśród techników z całej Wielkopolski. Kapituła konkursu w metodologii badań uwzględniła egzaminy zawodowe, wyniki matur oraz sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Dla nas tryumf to tym większy, że rokrocznie pniemy się w górę, a obecne 14 miejsce jest najwyższym w naszej historii. Wieńcem laurowym tego wyniku jest srebrna odznaka Perspektywy Technika 2022, którą z dumą przypinamy naszej Alma Mater.