CKZ

PIĘKNO

Zgodnie z arystotelesowską zasadą decorum istota piękna tkwi w zachowaniu harmonii formy z treścią. Nie twierdzimy bynajmniej, że nasza szkoła wyznacza kanon piękna, ale na pewno tę zasadę realizuje. Wiecie już doskonale, jakich treści nauczamy, nadszedł zatem czas, by kilka słów powiedzieć o formie, w jakiej to robimy.

NOWOCZESNOŚĆ
O tym, że zaawansowana baza dydaktyczna stanowi podstawę nowoczesnego nauczania, nikogo chyba przekonywać nie trzeba. Nieustanny rozwój nauk ścisłych, a przede wszystkim techniki oraz technologii wymaga od szkoły kształcącej przyszłych specjalistów przygotowania i zapewnienia odpowiedniego miejsca, gdzie będą mogli oni rozwijać swoje umiejętności i pasje. Takie podejście stało się fundamentem naszych marzeń o stworzeniu wyjątkowej przestrzeni, w której zdobywanie przez młodzież kwalifikacji zawodowych odbywać się będzie na najwyższym poziomie. Pracę nad realizacją naszych marzeń rozpoczęliśmy w 2012 roku, by sześć lat później, przy nieocenionej pomocy Starosty Poznańskiego i Powiatu Poznańskiego, pokazać światu jedną z najnowocześniejszych w Polsce baz techniczno-dydaktycznych, Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Poznajcie je zatem.
PRZESTRZEŃ
Na przestrzeni prawie 3800 metrów kwadratowych udało nam się stworzyć 22 w pełni wyposażone pracownie. Ich specyfikę zorganizowaliśmy tak, by w pełni oddawały one realia rzeczywistych miejsc i warunków pracy. W szerokim zbiorze naszych technicznych atelier znajdziecie między innymi: pracownie diagnostyki, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, pracownię informatyczną CAD/CAM/CNC, pracownię obsługi urządzeń sterowanych numerycznie CNC oraz pracownię eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Wart podkreślenia jest również fakt, że Centrum Kształcenia Zawodowego nie prowadzi tylko i wyłącznie kształcenia zawodowego w ramach zajęć lekcyjnych. W miejscu tym uczniowie rozwijają również swoje zainteresowanie i realizują techniczne pasje. W ramach niezwykle szerokiej i bogatej oferty różnego rodzaju kursów, szkoleń oraz seminariów nie tylko miłośnicy nowoczesnych technologii znajdą coś dla siebie.
MOŻLIWOŚCI
Centrum Kształcenia Zawodowego to bez wątpienia nasz największy atut. To on pozwolił nam przenieść praktyczną naukę zawodu w inny, nowoczesny wymiar. Dodatkowo dał nam możliwość wszechstronnego wykształcenia specjalistów tak bardzo pożądanych na rynku pracy. Sprawił również, że nauka przedmiotów technicznych może być efektowna i efektywna zarazem. Zatem jeśli chciałbyś uczyć się zawodu w jednym z najnowocześniejszych ośrodków edukacji technicznej w Polsce, to przypominamy, że to miejsce jest w Twoim zasięgu.