Dyrekcja

Przemysław Jankiewicz – Dyrektor Szkoły
Anna Cichocka-Majchrzak – Wicedyrektor ds. wychowawczych
Barbara Loga – Wicedyrektor ds. dydaktycznych
Roman Pawłowski – Wicedyrektor ds. organizacji i informatyzacji
Agnieszka Wójcik – Wicedyrektor ds. szkolnictwa zawodowego
Joanna Ratajczak – Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Zawodowego

Harmonogram dyżurów dla rodziców kadry kierowniczej Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu

Dyrektor
mgr inż. Przemysław Jankiewicz
wtorek 16:00 – 17:00

Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Zawodowego

dr inż. Joanna Ratajczak
czwartek 19:00 – 20:00

Wicedyrektor ds. wychowawczych
mgr Anna Cichocka-Majchrzak
poniedziałek 18:00 -19:00

Wicedyrektor ds. szkolnictwa zawodowego
mgr inż. Agnieszka Wójcik
piątek  17:00  –  18:00

Wicedyrektor ds. dydaktycznych
mgr Barbara Loga
środa 17:00 – 18:00

Wicedyrektor ds. organizacji i informatyzacji
mgr Roman Pawłowski
wtorek 18:00 – 19:00

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Anna Jabłońska
wtorek 14:00 – 16:00

Zastępca kierownika szkolenia praktycznego
mgr Krzysztof Schoepe
czwartek 16:00 – 17:00