Dyrekcja

Dyrekcja

Przemysław Jankiewicz – Dyrektor Szkoły
Maria Juszczak – Wicedyrektor ds. szkolnictwa zawodowego
Anna Cichocka-Majchrzak – Wicedyrektor ds. wychowawczych
Barbara Loga – Wicedyrektor ds. dydaktycznych
Roman Pawłowski – Wicedyrektor ds. organizacyjnych i informatyzacji
Piotr Stasiak – Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Zawodowego

Harmonogram dyżurów dla rodziców
kadry kierowniczej Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu

Dyrektor
mgr inż. Przemysław Jankiewicz
wtorek 16:00 – 18:00

Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Zawodowego

mgr inż. Piotr Stasiak
piątek 15:00 – 17:00

Wicedyrektor ds. wychowawczych

mgr Anna Cichocka-Majchrzak
poniedziałek 16:00 – 18:00

Wicedyrektor ds. szkolnictwa zawodowego

mgr inż. Maria Juszczak
wtorek 16:00 – 18:00

Wicedyrektor ds. dydaktycznych

mgr Barbara Loga
piątek 16:30 – 18:00

Wicedyrektor ds. organizacyjnych i informatyzacji

mgr Roman Pawłowski
środa 18:00 – 19:00

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Anna Jabłońska
wtorek 14:00 – 16:00

Zastępca kierownika szkolenia praktycznego

mgr inż. Agnieszka Wójcik
czwartek 12:00 – 14:00