Doradztwo zawodowe

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia doradcy zawodowego. W Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu
realizowany jest Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego w ramach którego prowadzone
są zajęcia edukacyjno- zawodowe grupowe oraz indywidualne. Możesz skorzystać ze wsparcia w
następujących obszarach:
– Ocena osobowości zawodowej i potencjału zawodowego
– Wejście na rynek pracy ( CV, List motywacyjny)
– Poszukiwanie pracy oraz rozmowa rekrutacyjna
– Wybór dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej

Potrzebujesz konsultacji lub chcesz się umówić na spotkanie zapraszam do kontaktu.
Hanna.jankiewicz@zs1-swarzedz.pl

Dyżur Doradcy zawodowego
Poniedziałek 7:30 -8:15
10:00-12:00
Wtorek 7:30-14:00
Środa 12:30-20:00
Czwartek 7:30-14:00
Piątek 7:30-9:00

Aktualności - Doradztwo zawodowe

Nie znaleziono wpisów