Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

LP. IMIĘ NAZWISKO FUNKCJA
1 Hanna Balcerek Przewodnicząca Rady Rodziców
2 Jacek Hałas Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców
3 Elżbieta Karpińska-Dożalska Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców
4 Violetta Obiegła Skarbnik
5 Sylwia Wieczorek Sekretarz
6 Małgorzata Chlewicka Członek Komisji Rewizyjnej
7 Marta Soporowska-Hybza Członek Komisji Rewizyjnej
8 Piotr Ziółkowski Członek Komisji Rewizyjnej
9 Paulina Skotarek Członek Komisji Rewizyjnej
10 Karolina Wielogórska Członek Komisji Rewizyjnej

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW:

– opłata roczna 50,00 zł/os.

W przypadku rodzeństwa wpłaty dokonujemy po 25,00 zł w każdej klasie.

Dane do wpłaty:

Pobiedzisko – Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach

Filia Swarzędz

E. Raczyńskiego 19

62-020 Swarzędz

Nr konta bankowego: 61 9044 0001 0030 0330 6245 0001

UWAGA!

W tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.