Zawody

Etymologicznie słowo ekonomia sięga czasów starożytnych. Jego autorstwo niektórzy przypisują Ksenofontowi, inni zaś twierdzą, że jest dziełem jednego z trzech tenorów antycznej filozofii, Arystotelesa. Wyraz powstał z połączenia wyrazu oikos „dom” i nomos „prawo, reguła”, co oznaczało zarządzanie gospodarstwem domowym lub państwem-miastem (Atenami). Można zatem powiedzieć, że zawód ekonomisty ma charakter klasyczny.

Klasyczny charakter ma również w naszej szkole. Od wielu już lat w Zespole Szkół nr 1 klasa w zawodzie technik ekonomista stanowi jedną z najważniejszych pozycji w edukacyjnej ofercie szkoły. Wynika to z kilku powodów. Primo rokrocznie kierunek ten cieszy się dużym, i co najważniejsze, niesłabnącym zainteresowaniem wśród młodzieży. Secundo klasa ta ma status akademicki. Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu umożliwia uczniom udział w różnego rodzaju zajęciach akademickich, od wykładów i prelekcji począwszy, a na spotkaniach kół studenckich skończywszy. Tertio drużyna ekonomistów Zespołu Szkół nr 1 od lat zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach wiedzy ekonomicznej, a w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości nasi uczniowie nie raz uzyskiwali tytuły laureatów, zdobywając tym samym indeksy akademickie.

Podczas pięcioletniej nauki w Zespole Szkół nr 1 przyszli ekonomiści uczą się, w jaki sposób zarządzać zasobami ludzkimi i ekonomicznymi, poznają meandry polityki kadrowej, gospodarki finansowej oraz przepisów ekonomiczno-prawnych. Ważnym filarem edukacji ekonomicznej w Zespole Szkół nr 1 jest również przygotowanie do prowadzenia działalności organizacji oraz praktyki zawodowe. Wyróżniający się uczniowie otrzymują oferty praktyk i wakacyjnych staży w działach finansowo-księgowych, np. w IKEA Business Service Center sp. z o.o.

Mimo swoich humanistycznych korzeni ekonomia to jednak dziedzina nauki nierozerwalnie związana z matematyką, zatem by zostać uczniem klasy technik ekonomista w Swarzędzkiej Jedynce należy mieć możliwie jak najwyższą ocenę z tychże zajęć. Oprócz królowej nauk przedmiotami punktowanymi są: język polski, geografia oraz język obcy nowożytny. Lingwistyczne zdolności uczniowie kierunku technik ekonomista poszerzają na zajęciach z języka angielskiego oraz niemieckiego. Przygotowanie do poziomu rozszerzonego na egzaminie maturalnym obejmuje matematykę oraz język obcy nowożytny.