Zawody

„Istnieją rzeczy na świecie, o których nie śniło się nawet i filozofom” (W. Szekspir), ale istnieją również takie rzeczy, które trzeba rozplanować odpowiednio dużo wcześniej, biorąc pod uwagę różne kluczowe kryteria. Wówczas pojawia się zapotrzebowanie na specjalistów, którzy możliwie jak najbardziej skrócą i przyspieszą wszystkie procesy na każdym etapie. Zminimalizują koszty transportu, a także zoptymalizują działania, prowadzące do osiągnięcia zamierzonych celów w jak najszybszy i najlepszy możliwy sposób. Takich właśnie specjalistów, najlepszych w swoim fachu, kształci Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Pięcioletnia nauka w zawodzie technik logistyk w Swarzędzkiej Jedynce obejmuje planowanie, realizowanie, a także kontrolowanie przepływu określonego towaru. Ta swoista logistyczna filozofia ma na celu przygotować ich do samodzielnego podejmowania takich decyzji, dzięki którym w życiu zawodowym, przy zachowaniu zasad ergonomii i ekonomii, przyniosą danemu przedsiębiorstwu lub osobie względnie jak największe możliwe korzyści i jak najmniej strat. Niewątpliwym atutem profilu technik logistyk są patronaty lokalnych firm. Wymienić tutaj należy miejscowych potentatów logistycznych: Imperial Logistic, Clip Group oraz Colian Logistic. Kooperacja szkoły z wyżej wymienionymi podmiotami pozwala przyszłym specjalistom od logistyki na zdobycie cennego doświadczenia, które bez wątpienia wzbogaci ich zawodowe CV.

Trudno wyobrazić sobie logistyka bez dobrej znajomości geografii, więc ocena z tego przedmiotu jest szczególnie ceniona na świadectwie ukończenia klasy ósmej. Ponadto tradycyjne już w procesie rekrutacji punktowane są język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Dobrze wykształcony logistyk powinien biegle posługiwać się językami obcymi. W ZS1 na tym kierunku do wyboru są język angielski, niemiecki. Przygotowanie do poziomu rozszerzonego egzaminu maturalnego obejmuje geografię oraz język obcy nowożytny.