Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

LP. IMIĘ NAZWISKO FUNKCJA
1 Tomasz Popławski Przewodniczący
2 Hanna Balcerek Z-ca przewodniczącego
3 Violetta Obiegła Skarbnik
4 Monika Torz Przew. Komisji Rewizyjnej
5 Danuta Jałoszyńska Członek Komisji Rewizyjnej
6 Sylwia Wieczorek Członek Komisji Rewizyjnej

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW:

– opłata roczna 50,00 zł/os.

W przypadku rodzeństwa wpłaty dokonujemy po 25,00 zł w każdej klasie.

 

Dane do wpłaty:

Pobiedzisko – Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach

Filia Swarzędz

E. Raczyńskiego 19

62-020 Swarzędz

Nr konta bankowego: 61 9044 0001 0030 0330 6245 0001

 

UWAGA!

W tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.