Zawody

W 2021 roku klasyfikacja zawodów szkolnictwa technicznego poszerzyła się o nowy zawód. Ponadto co roku wzrasta zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów szczególnie w lokalnych firmach wyposażonych w zrobotyzowane linie produkcyjne, z którymi współpracujemy.

Wykształcony w tym zawodzie specjalista powinien być przygotowany do realizacji zadań zawodowych związanych z wykonywaniem montażu, uruchamiania, obsługi urządzeń i systemów robotyki oraz w zakresie eksploatacji, programowania, diagnostyki i konserwacji urządzeń i systemów robotyki. Z tego względu uczniowie zdobywają
interdyscyplinarne wykształcenie oparte na metodach rozwiązywania problemów i zespołowej pracy projektowej, w skład którego wchodzą zagadnienia z elektrotechniki, elektroniki, pneumatyki, hydrauliki, informatyki czy budowy i programowania robotów. Zdobywanie tej wiedzy ułatwia współpraca z Politechniką Poznańską w ramach podpisanego
porozumienia.


Dzięki programowi współpracy z przemysłem Zespół Szkół nr 1 stale aktualizuje program nauczania, praktyk oraz staży we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy.

Otwierając kierunek technik robotyk, stawiamy na rozwijanie wiedzy inżynierskiej w praktyce produkcyjnej i wpisujemy w nauczane zagadnienia elementy inżynierii projektu. Będzie się to wiązało z poznaniem, na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych jak i w trakcie praktyk, tematyki wyceny robót oraz procesów produkcji i montażu części maszyn i urządzeń.


Nauka tego zawodu bazuje przede wszystkim na stronie praktycznej. Na przyszłych robotyków czekają nauczyciele pasjonaci, którzy ciągle sami się dokształcają, prowadzą koła zainteresowań oraz współpracują ze sobą oraz ze stowarzyszeniami i z firmami z przemysłu oraz nowoczesne stanowiska edukacyjne wyposażone w najnowszej generacji sprzęt, nie sposób pominąć tutaj przemysłowego manipulatora KUKA KR6 R700, Forbotów, Dobotów, robota firmy ASTORINO oraz sterowników PLC SIEMENS
SIMATIC 1500/1200 stanowiska Przemysłu 4.0.


Wszyscy uczniowie naszego technikum kierowani są na praktyki zawodowe, gdzie tworzą swój techniczny suport tak bardzo potrzebny w poszukiwaniu pracy. Miejsce odbycia praktyk uczeń może wybrać samodzielnie lub skorzystać z rekomendacji szkoły i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w jednej z firm kooperujących. Należą do nich takie koncerny jak Steelpres Sp. z o o, Twinings, czy VW.

Po technikum absolwent może rozwijać swoją karierę zawodową w biurach konstrukcyjno – technologicznych, jako operator i programista robotów przemysłowych, w ośrodkach badawczo rozwojowych czy laboratoriach zakładów przemysłowych, jako nadzór systemów zrobotyzowanych na halach produkcyjnych w przemyśle, medycynie czy obronności lub prowadząc własną działalność gospodarczą, usługową czy produkcyjną.

Pięcioletnią naukę w zawodzie technik robotyk kończy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz tradycyjny egzamin maturalny. Z powodu „genetycznego powiązania” tego kierunku z przedmiotami ścisłymi przyszli abiturienci przygotowani są do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki oraz fizyki. Ponadto uczą się również języka angielskiego oraz niemieckiego.

W przypadku kierunku technik ROBOTYK należą do nich: język polski, matematyka, fizyka oraz język obcy nowożytny.