Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Absolwenci, ze względu na wszechstronne przygotowanie w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenie i specjalizację .

W drugim semestrze trzeciej klasy odbywają się praktyki zawodowe, które uczeń może wybrać samodzielnie lub jest kierowany przez szkołę. Przedmioty nauczane w systemie rozszerzonym to matematyka  i fizyka.

Kierunek Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w naszej szkole objęty jest patronatem firmy Viessmann, światowego lidera w dziedzinie systemów energetyki odnawialnej. Uczniowie otrzymują wsparcie od firmy poprzez dostęp do najnowszej technologii, pomocy w poszukiwaniu praktyk zawodowych oraz materiałów szkoleniowych i dydaktycznych. Swarzędzka Jedynka podpisała umowę o współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz Wydziałem Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Współpraca z uczelnią zapewnia dostęp do laboratoriów i pracowni technicznych. Szkoła umożliwia uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach i konferencjach,  targach, wycieczkach edukacyjnych do największych i najciekawszych obiektów energetycznych w Polsce.

Od ubiegłego roku uczniowie korzystają z nowoczesnego laboratorium Systemów Energetyki Odnawialnej wyposażonego w stanowiska ćwiczeniowe układu solarnego, systemy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Na dziedzińcu szkoły zainstalowane są kolektory słoneczne, które  tworzą kompletny podwójny układ solarny. W Centrum Kształcenia Praktycznego budowana jest pracownia Systemów Energetyki Odnawialnej, zaś na dachu szkoły powstaje specjalna platforma edukacyjna OZE, stworzona do celów dydaktycznych, zaprojektowana w ten sposób, aby umożliwić poznawanie i badanie zjawisk fizycznych zachodzących w systemach energetyki odnawialnej.  

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym. Znajdują pracę na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej  i na stanowiskach nadzoru technicznego.