Zawody

Słowa Konfucjusza co prawda stały się dla nas mottem, coś byśmy jednak w nich dodali. Cieśla poza ostrymi narzędziami potrzebuje jeszcze jednego, gruntownego i solidnego wykształcenia, co oczywiste zdobędzie je tylko w Zespole Szkół nr w Swarzędzu.  Trudna sztuka stolarska od wielu już lat przeżywa w naszym kraju swoisty renesans. Z każdym rokiem rośnie popyt, a drewno staje się stałym elementem naszego codziennego życia. Trudno dziwić się tej tendencji, gdyż jest to materiał solidny i trwały,  a przy tym niezwykle piękny. Praca z nim wymaga jednak bardzo solidnego przygotowania i to zarówno teoretycznego jak i praktycznego. Z tego też względu uważamy, że przygotowanie odpowiedniej kadry fachowców, technologów drewna ma charakter kluczowy.
W Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu przyszli adepci zawodu technik technologii drewna poznają, jak trudną i przez to piękną sztuką jest obróbka drewna. W procesie edukacji zdobywają solidne fundamenty wiedzy teoretycznej i praktycznej, począwszy od podstaw stolarstwa, poprzez wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, a na wykonywaniu prac związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie skończywszy. Ważnym elementem procesu edukacji przyszłych technologów drewna jest również przywracanie blasku w ramach napraw i renowacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że każdy technik skupia się na matematyce, zatem kandydaci na techników technologii drewna powinni zwrócić szczególna uwagę na ten właśnie przedmiot. Ponadto przy rekrutacji brane są również pod uwagę język polski, informatyka oraz język obcy nowożytny. Kształcenie języków obcych obejmuje kontynuację nauki języka angielskiego. W przypadku kierunku technik technologii nie da się pominąć przedmiotów ścisłych, zatem przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym obejmuje matematykę.