Zawody

Naukowcy nie mają wątpliwości, że energia z paliw kopalnych ma charakter anachroniczny. Przyszłość, a w zasadzie już teraźniejszość stanowią odnawialne źródła energii. To one stają się filarem polityki energetycznej wielu gospodarek. Niektórzy nazywają to nawet trzecią rewolucją przemysłową. Dzięki OZE energia ulega, by tak rzec, demokratyzacji, nie stanowi tylko domeny wielkiego przemysłu, ale jest również dostępna dla każdego. Powszechność i popularność energetyki odnawialnej skłoniła nas kilka lat temu do poszerzenia oferty edukacyjnej o specjalność technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Kształcenie specjalistów OZE w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu odbywa się zarówno na poziomie teoretycznym, jak i praktycznym. Poznawanie meandrów energetyki odnawialnej przyszli technicy rozpoczynają od poznania jej podstaw oraz korelacji ze środowiskiem naturalnym. Uczą się oni również, jak działają urządzenia OZE. Wyposażeni w wiedzę teoretyczną rozpoczynają „zmagania” praktyczne. W ich ramach monitorują i nadzorują działanie urządzeń systemów energetyki odnawialnej oraz dokonują wyceny instalacji OZE. Warto nadmienić, że edukacja tego zawodu odbywa się w nowocześnie wyposażonych, nowatorskich pracowniach. Ponadto z myślą o kształceniu przyszłych specjalistów OZE na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego zainstalowano turbinę wiatrową oraz generator fotowoltaiczny o mocy 9kW. Na dziedzińcu szkoły zbudowano również dwa funkcjonalne kolektory słoneczne pozwalające śledzić zachodzące zjawiska fizyczne w różnych fazach nasłonecznienia. Niewątpliwym atutem profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest patronat firmy Viessmann oraz współpraca z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz Wydziałem Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pięcioletnia edukacja w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej opiera się przede wszystkim na przedmiotach ścisłych. Poziom rozszerzony obejmuje matematykę oraz fizykę. Lingwistyczne umiejętności uczniowie doskonalą na zajęciach języka angielskiego i niemieckiego. Ósmoklasiści zainteresowani tym kierunkiem powinni skupić się tradycyjnie już na języku polskim oraz matematyce, a także na fizyce i języku obcym nowożytnym. To właśnie te przedmioty brane są pod uwagę przy obliczaniu punktów w systemie rekrutacji.