Zebrania z Rodzicami

Dnia 18.09.2023r. odbędą się zebrania z rodzicami klas pierwszych technikum oraz branżowej szkoły pierwszego stopnia.

Zapraszamy o wyznaczonej godzinie do auli szkoły.

godz. 17.00 branżowa szkoła pierwszego stopnia
1 A – magazynier – logistyk
1 C – kucharz
1 D – elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych
1 F/H  – VW elektromechanik i mechatronik
1 G  – operator obrabiarek skrawających
1 I – VW automatyk
1 K – stolarz, tapicer

godz. 18.00
1 TE – t. ekonomista
1 TR/TUS – t. rachunkowości i t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1 TG – t. żywienia i usług gastronomicznych
1 TH – t. hotelarstwa
1 TI – t. informatyk

godz. 19.00
1 TL – t. logistyk
1 TM – t. mechatronik
1 TA/TRb – t. automatyk i t. robotyk
1 TMC/TS  – t. mechanik i t. pojazdów samochodowych
1 TTD – t. technologii drewna