Dalsza edukacja

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Absolwenci technikum jako kierunek dalszej edukacji mogą wybrać: Szkołę wyższą, Szkołę policealną, Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w: Szkole branżowej II stopnia, na Kwalifikacyjnym kursie zawodowym, w Liceum dla dorosłych.

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje i przydatne linki skierowane zarówno dla Absolwentów Technikum jak i Absolwentów szkoły Branżowej I stopia.

Absolwenci Technikum