Zbadaj swój potencjał

Na tej stronie znajdziesz najbardziej popularne narzędzie oraz testy, które pomogą Tobie określić własny potencjał zawodowy, mocne strony. Samoświadomość to pierwszy krok w obraniu właściwiej drogi zawodowej i edukacyjnej. Znając własne zasoby, podejmiesz lepszą decyzję.

Wszystkie narzędzia są ogólnodostępne i mogą być przeprowadzone w warunkach domowych. Jeśli potrzebujesz wsparcia w interpretacji, zapraszam na spotkanie z Doradcą zawodowym.

Test 16 typów osobowości (MBTI) stworzyły Isabel Brigg-Myers i Katherine Cook-Briggs. Test ten ma umożliwić nam lepsze zrozumienie siebie, poznanie mocnych i słabych stron oraz naturalnych preferencji i predyspozycji. Autorzy testu 16 osobowości czerpali inspirację z teorii Carla Junga.