Zawody

“Widzieć wszystko bez patrzenia, słyszeć wszystko bez słuchania. Być usłużnym, ale nie służalczym. Zgadywać życzenia nie będąc niedyskretnym” – tak brzmi fragment regulaminu dla pracowników jednej z sieci luksusowych hoteli. Wynika z niego, że hotelarstwo to niełatwy zawód. Sztuką jest bowiem ugościć kogoś tak, by poczuł się jak w domu. Tego skądinąd trudnego zawodu można również uczyć się w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu w ramach bardzo popularnego profilu technik hotelarstwa.

Pięcioletnia nauka tego kierunku nie jest tylko i wyłącznie nastawiona na poznawanie przez uczniów filozofii hotelarstwa. Duży nacisk kładzie się również na umiejętność sprawnej organizacji wszelkiego rodzaju spotkań, eventów, konferencji. W trakcie edukacji przyszli absolwenci poznają zasady prowadzenia dokumentacji hotelowej oraz recepcji. Uczą się sztuki obsługi gości hotelowych oraz funkcjonowania hotelu. Ważnym elementem jest również nauka zawodowej ogłady poprzez poznanie tajników savoir-vivre’u. Na uwagę zasługuje również fakt, że uczniowie tego kierunku w ramach doskonalenia zawodowego mogą poszerzać swoje kwalifikacje na kursach organizowanych przez szkołę. Wymienić tu należy chociażby kurs baristyczny, barmański lub kelnerski.
Technik hotelarstwa jest jednym z niewielu kierunków, gdzie przedmioty ścisłe nie obejmują poziomu rozszerzonego. Liczą się natomiast geografia oraz języki obce, których nauka odbywa się na poziomie rozszerzonym. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej punktowane są język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz geografia. Nauka języków obcych obejmuje kontynuację języka angielskiego lub niemieckiego.