Zawody

Yoneji Masuda, socjolog a zarazem informatyk stawiał tezę, że XXI wiek będzie „cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.” O tym, jak bardzo ten japoński wizjoner się nie mylił, przekonywać prawdopodobnie nikogo nie trzeba. Nie istnieje chyba żadna dziedzina gospodarki, która nie zostałaby objęta procesem informatyzacji. Właśnie z tego względu od wielu już lat w ofercie edukacyjnej naszej szkoły można znaleźć klasę o profilu technik informatyk.

Nauczanie informatyki w Zespole Szkół nr 1 ma charakter dualistyczny i obejmuje zarówno strefę hardware’ową jak i software’ową. Podczas pięcioletniej edukacji przyszli informatycy uczą się, jak przygotować stanowisko komputerowe, poznają tajniki montażu i eksploatacji komputerów oraz urządzeń peryferyjnych. Ponadto projektują, wykonują, a potem administrują lokalne sieci komputerowe oraz tworzą struktury baz danych. Ważnym elementem edukacji jest również tak zwany webmastering związany z tworzeniem i administrowaniem zarówno stron www, jak i aplikacji internetowych. Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi uczniowie kierunku technik informatyk mają możliwość poszerzania swoich zawodowych kompetencji podczas wielu kursów i szkoleń. Obejmują one grafikę komputerową, projektowanie AUTO-CAD, druk 3D oraz programowanie sterowników maszyn. Niewątpliwym atutem naszej szkoły jest udział w CISCO Networking Academy, w ramach której uczniowie zdobywają certyfikaty wzbogacające ich zawodowe CV.

Od przyszłych naszych informatyków oczekujemy dobrej znajomości przedmiotów ścisłych. Do tak zwanych przedmiotów punktowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej należą matematyka oraz fizyka. Brane są również pod uwagę oceny z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku egzaminu maturalnego przygotowanie do poziomu rozszerzonego w zawodzie technik informatyk obejmuje matematykę oraz informatykę. Ponadto kontynuowane jest nauczanie języka angielskiego i niemieckiego, a edukację kończy egzamin zawodowy potwierdzający uzyskanie tytułu technika.