Porozumienie z Politechniką Poznańską

Od dłuższego już czasu edukacyjne drogi Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu i Politechniki Poznańskiej coraz częściej wzajemnie się przecinały. BYŁY wspólne spotkania i prelekcje,. SĄ kolektywne inicjatywy, cele, koncepcje. Od 14 listopada AD 2022 z dumą możemy również ogłosić, że BĘDĄ wzajemna współpraca, promocja, opieka naukowa oraz działalność edukacyjna. Mnogość punktów wspólnych zaowocowała dzisiaj podpisaniem umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy obiema jednostkami edukacyjnymi. Wieloletnie starania stały się tym samym faktem.

Sygnatariuszami porozumienia byli: Starosta Poznański – Jan Grabkowski, Rektor Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu – Przemysław Jankiewicz

„Są takie wydarzenia, które – przeżyte wspólnie – muszą się zakończyć przyjaźnią…” – liczymy, że dzisiejsza uroczystość będzie początkiem długiej naukowej i, co najważniejsze, owocnej przyjaźni pomiędzy Swarzędzką Jedynką a Politechniką Poznańską.