Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się według następującego harmonogramu:
 
 
Pierwsze klasy spotykają się w auli szkoły.
Uczniowie klas pierwszych IMPERIAL oraz VW Poznań w dniu 4.09.2023 po rozpoczęciu roku szkolnego odbędą szkolenie BHP (3-4 h)